ลำดับความสำคัญของผู้ป่วยสำหรับการบำบัดด้วยยีน: ความคงทนและการควบคุมเลือดออก

ลำดับความสำคัญของผู้ป่วยสำหรับการบำบัดด้วยยีน: ความคงทนและการควบคุมเลือดออก

ข่าวฮีโมฟีเลียวันนี้