ความก้าวหน้าในการบำบัดด้วยยีนสำหรับฮีโมฟีเลีย

ข้อพิจารณาที่สำคัญ:
ความก้าวหน้าในการบำบัดด้วยยีนสำหรับฮีโมฟีเลีย

บันทึกสดเป็นการประชุมวิชาการดาวเทียมในวันศุกร์ก่อนการประชุมและนิทรรศการประจำปี ASH ครั้งที่ 62

หลังจากจบวิดีโอแต่ละรายการให้เลื่อนลงบนหน้าเพื่อเปิดวิดีโอถัดไป

การแนะนำ

นำเสนอโดย: Glenn F.Pierce, MD, PhD