คณะกรรมการขับเคลื่อนยีนบำบัด ISTH

ภาพ

Flora Peyvandi, MD, PhD (ประธานร่วม)

ภาพ

เดวิดลิลลิแครปนพ
(ประธานร่วม)

ภาพ

Johnny Mahlangu, BSc, MBBCh, MMed, FCPath

ภาพ

Wolfgang A.Miesbach, MD, PhD

ภาพ

Margareth C. Ozelo, MD, PhD

ภาพ

Glenn F.Pierce, MD, PhD

ภาพ

สตีเวนดับเบิลยูไพพ์นพ

ภาพ

Alok Srivastava, MD, FRACP, FRCPA, FRCP

ภาพ

Thierry VandenDriessche, ปริญญาเอก