คณะกรรมการอำนวยการ

ภาพ

Flora Peyvandi, MD, PhD (ประธานร่วม)

ภาพ

เดวิดลิลลิแครปนพ
(ประธานร่วม)

ภาพ

Johnny Mahlangu, BSc, MBBCh, MMed, FCPath

ภาพ

Claire McLintock, MBChB, FRACP, FRCPA

ภาพ

K. John Pasi, MB ChB, PhD, FRCP, FRCPath, FRCPCH

ภาพ

Glenn F.Pierce, MD, PhD

ภาพ

สตีเวนดับเบิลยูไพพ์นพ

ภาพ

Alok Srivastava, MD, FRACP, FRCPA, FRCP

ภาพ

Thierry VandenDriessche, PhD