ยีนบำบัดภาพประกอบการทดลองทางคลินิก

ทบทวนคอลเลกชันแบบกราฟิกของการทดลองทางคลินิกในปัจจุบันในการบำบัดด้วยยีนสำหรับโรคฮีโมฟีเลีย