HTC-beredskap: ett globalt perspektiv
HTC-beredskap: Ett tvärvetenskapligt perspektiv
Tolkning av vektordoser i kliniska prövningar av hemofili genterapi
Hemofili-genterapi hos patienter med historia av hämmare
Laboratoriemätning av hemofili-genterapiprodukter / faktoraktivitet
Långvarig övervakning efter hemofili genterapi