Månadens expertintervjuer

Genterapi inom hemofiliexperter från hela världen tillhandahåller uppdateringar varje månad om den senaste informationen och nyheterna.

Månadens video: Femårsdata bekräftar stabilt FIX-uttryck och långvariga minskningar av blödning och användning av faktor IX efter AMT-060 genterapi hos vuxna med svår eller måttligt svår hemofili B

Presenterat av: Wolfgang A.

Ytterligare uppdateringar

Vad du kan förvänta dig vid den kommande ISTH -kongressen i genterapi hemofili

Presenterat av: David Lillicrap, MD, FRCPC, Institutionen för patologi och molekylär medicin, Queen's University, Kingston, Ontario

Höjdpunkter från ASGCT: s 24: e årsmöte

Presenterat av: Wolfgang A.

Hepatoxicitet och genterapi
 

Presenterat av: Guy Young, läkare, chef för hemostas och trombosprogram, professor i pediatrik (klinisk forskare), Keck School of Medicine i USC, Los Angeles, Kalifornien.

Hållbarhet: Faktor VIII och Faktor IX Skillnader

Presenterat av: Guy Young, läkare, chef för hemostas och trombosprogram, professor i pediatrik (klinisk forskare), Keck School of Medicine i USC, Los Angeles, Kalifornien.