BioMarin tillkännager positiva fas 3-försöksresultat för genterapi hos vuxna med svår hemofili A; Studien uppfyllde alla primära och sekundära effektmått i ett års datamängd

BioMarin tillkännager positiva fas 3-försöksresultat för genterapi hos vuxna med svår hemofili A; Studien uppfyllde alla primära och sekundära effektmått i ett års datamängd

PR Newswire