Effekten av föregående immunitet på den icke-kliniska farmakodynamiken av AAV5-baserad genterapi
ISTH tillkännager lanseringen av ett nytt globalt utbildningsinitiativ inom genterapi för hemofili
Faktor IX Padua's hyperaktivitet (R338L) beror på faktor VIIIa-kofaktoraktivitet
Hur diskuterar man terapi för hemofili? Ett patient- och läkarperspektiv