En utsättning från hemofili A, men hur länge?

En utsättning från hemofili A, men hur länge?

Nature Biotechnology