Patientperspektiv på nya behandlingar i hemofili A: en kvalitativ studie

Patientperspektiv på nya behandlingar i hemofili A: en kvalitativ studie

van Balen EC, et al. Patientperspektiv på nya behandlingar i hemofili A: en kvalitativ studie. Patient. 2019 6 nov [Epub före tryck]