Kliniska framsteg inom genteterapi Uppdateringar av kliniska prövningar av genteterapi vid hemofili

Kliniska framsteg inom genteterapi Uppdateringar av kliniska prövningar av genteterapi vid hemofili

Hemofili (07/08/19). Peyvandi, Flora; Garagiola, Isabella

Italienska kliniska forskare granskar olika kliniska framsteg med användning av genterapi för behandling av hemofili A och B. Efter att djurmodeller på 1990-talet visade att adeno-associerade virus (AAV) -vektorer visade ett effektivt uttryck för faktor IX (FIX), noterar forskarna att den första kliniska prövningen av patienter med hemofili B dokumenterade terapeutiska nivåer av FIX, även om effekten endast varade i några veckor. Med förbättringar av vektordesignen steg cirkulerande FIX-nivåer till 2% -5% under en längre tid. I en nyare utveckling kunde utredare förbättra uttrycket av FIX till mer än 30% genom att infoga Padua FIX-varianten i F9 cDNA. Detta ledde till avbrott av infusioner och minskade blödningshändelser. För hemofili A såg patienter som behandlats med en AAV-vektor innehållande en kodonoptimerad, B-domän-delad F8-cDNA transgenuttryck i tre år och cirkulerande FVIII-aktivitetsnivåer på 3%. Förhöjda leverenzymer rapporterades för vissa patienter i kliniska studier av AAV-leverriktad genterapi för hemofili A och B. Medan steroidbehandling löste problemet hos en stor grupp patienter noterar forskarna att den patofysiologiska mekanismen bakom levertoxiciteten fortfarande är inte klart, och ett föremål för pågående utredning.

Länk