Adenovirus-associerade antikroppar i brittiska kohem av hemofili-patienter

Adenovirus-associerade antikroppar i brittiska kohem av hemofili-patienter

Forskning och praktik i trombos och hemostas (Våren 2019) Vol. 3, nr 2, s. 261 Stanford, S.; Pink, R.; Creagh, D.; et al.

En ny studie fann att screening för föregående immunitet kan vara viktig för att identifiera patienter som mest troligt kommer att dra nytta av genterapi. Studien av en vuxen hemofili A-kohort i Storbritannien involverade testning av citratiserade plasmaprover från 100 patienter för förevarande befintliga aktiviteter mot adeno-associerad virustyp 5 (AAV5) och AAV typ 8 (AAV8) med användning av AAV-transduktionshämning och totala antikroppsanalyser. Enligt uppgifterna hade 21% av patienterna anti-AAV5-antikroppar, medan 23% hade anti-AAV8-antikroppar. Dessutom hade 25% av patienterna AAV5-hämmare och 38% hade AAV8-hämmare. I denna kohort var den totala seroprevalensen med endera analysen 30% mot AAV5 och 40% mot AAV8. Totalt 24% av patienterna var seropositiva för båda AAV-typerna. Klinisk forskning kan vara användbar för att bedöma effekterna av föregående immunitet på säkerheten och effekten av AAV-medierad genterapi, rapporterar forskarna.

Länk