Framsteg och utmaningar för hemofili genterapi

Framsteg och utmaningar för hemofili genterapi

Batty P, Lillicrap D. Framsteg och utmaningar för hemofili-genterapi.
Human Molecular Genetics. 2019; 28: R95-R101.