De flesta patienter med hemofili uppvisar positiv attityd för genterapi i studien

De flesta patienter med hemofili uppvisar positiv attityd för genterapi i studien

Hemofili Nyheter idag