Hemofili-genterapikunskap och uppfattningar: Resultat från en internationell undersökning

Hemofili-genterapikunskap och uppfattningar: Resultat från en internationell undersökning

Forskning och praktik i trombos och hemostas