BioMarin lämnar ansökan om biologilicens till US Food and Drug Administration för Valoctocogen Roxaparvovec för behandling av hemofili A

BioMarin lämnar ansökan om biologilicens till US Food and Drug Administration för Valoctocogen Roxaparvovec för behandling av hemofili A