Att bryta transgentolerans via immunsuppression

Att bryta transgentolerans via immunsuppression
Höjdpunkter från NHF:s 16:e workshop om nya teknologier och genöverföring för hemofili

Att bryta transgentolerans via immunsuppression

Valder R. Arruda, MD, PhD
Docent i pediatrik
Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania
Centrum för cellulära och molekylära terapier (CCMT)
Barnsjukhuset i Philadelphia

Viktiga datapunkter

Tidpunkt för administrering av ATG och immunsvar mot transgenen

Studier på icke-humana primater (NHP), förbehandlade med mykofenolatmofetil (MMF) med början 1 vecka före vektoradministrering och rapamycin från dagen för vektoradministrering, visade att administrering av T-cellsimmunsuppression (med kanin anti-tymocytglobulin, rATG) Samtidigt med AAV-vektor resulterade i utveckling av FIX-antikroppar och ett ökat Th17/Treg-förhållande (vänster panel) medan administrering av ATG 5 veckor efter AAV-vektorn resulterade i inga FIX-antikroppar och ett lägre Th17/Treg-förhållande (höger panel).

Sammanfattning: specifik målutarmningslymfocyt och/eller timing

För att sammanfatta denna serie av studier är immunsuppression med minimal minskning av Treg-celler optimal för att säkerställa levermedierad immuntolerans mot FIX-transgenuttryck. Hos NHP kunde förbehandling med MMF och rapamycin, följt av fördröjd administrering av rATG, ge bibehållen immuntolerans medan rATG eller daclizumab administrerade vid tidpunkten för vektorinfusion inte gjorde det.

RELATERAT INNEHÅLL

Interaktiva webbseminarier
Bild

Please enable the javascript to submit this form

Stöds av utbildningsbidrag från Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics och uniQure, Inc.

Väsentligt SSL