Användarvillkor

Inklusive sekretesspolicy
För webbplatser som används eller kontrolleras
by
International Society on Thrombosis and Haemostasis ("ISTH")

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH TILLGÄNGNANDE KRAV TILL ANVÄNDARVILLKOR

Om du (och din vårdnadshavare, om tillämpligt enligt beskrivningen nedan) inte samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor, returnera inte få åtkomst till eller använda någon del av denna webbplats eller använda någon tjänst eller programvara för att komma åt eller använda denna webbplats. Att komma åt eller använda webbplatsen på något sätt innebär att du godkänner dessa användarvillkor.

VIKTIGT: UNDER ÅLDER ANVÄNDARE ANVÄNDAR;
TEEN ANVÄNDNING KREVARAR GUARDIAN CONSENT.

 • Om du är under 13 år är det förbjudet att använda vår webbplats. Väktare för barn under 13 år måste begränsa sådan användning.
 • Personer mellan 13 och 18 år (eller, om högre, full ålder i den jurisdiktion där de är belägna) får använda denna webbplats endast med samtycke från deras vårdnadshavare, och endast om de och deras vårdnadshavare på deras vägnar samtycker till att vara bundna av dessa användarvillkor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Avtalets omfattning
Lösenord och säkerhet
Användaruppförande
Användning av innehåll
Dina inlagor till våra webbplatser
Uppsägning av tjänsten
Effekt av uppsägning
Ansvarsbegränsning och ansvarsbegränsning
Tredjeparts innehåll och länkar
Ersättning
Varumärken och upphovsrätt
Exportera
Ändring av villkor
Ingen byrå
Inga undantag
Tillämplig lag och plats
Avboknings / Återbetalningspolicy
Uppdelning
POLICY

Avtalets omfattning

Dessa användarvillkor ("Villkor") gäller för varje ISTH-webbplats som inkluderar, men är inte begränsad till geneterapy.isth.org www.isth.org, www.isthacademy.org, www.isth2013.com, www.ssc2012.org, www.journalth.com, de olika webbplatserna för ISTH tidigare, nuvarande och framtida kongresser, möten och underutskott och alla andra webbplatser som dessa villkor är upplagda på.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och ISTH och alla enheter som kontrollerar, eller kontrolleras av, eller är anslutna eller under gemensam kontroll med, ISTH (kollektivt hänvisat till i dessa villkor som "vi", "oss" eller " vårt ") och utgör hela avtalet som avser våra onlinetjänster och ersätter alla tidigare eller samtidiga uttalanden, antingen elektroniska, muntliga eller skriftliga.

Observera att särskilda villkor kan gälla för vissa tjänster som erbjuds på ISTH-webbplatser. Eventuella särskilda villkor kommer att publiceras i samband med tillämplig tjänst och är utöver dessa villkor. I händelse av konflikt mellan dessa villkor och särskilda villkor kommer de särskilda villkoren att gälla över dessa villkor.

Du erkänner att dessa villkor stöds av rimligt och värdefullt övervägande (t.ex. din användning av vår webbplats eller mottagande av information och material som finns tillgängliga på eller via en ISTH-webbplats), vars bekräftelse och tillräcklighet härmed bekräftas.

Lösenord och säkerhet

Delar av ISTH: s webbplatser är säkra och kan kräva att du registrerar dig för att delta i dessa områden. Användarkonton som utfärdats för ISTH: s webbplatser är endast för individuell användning och du är ensam ansvarig för att bibehålla konfidentialiteten för ditt användarnamn och lösenord. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt och fullständig information om dig själv när du registrerar eller på annat sätt tillhandahåller information angående ditt konto och att uppdatera dina kontodata för att hålla den korrekt och fullständig och logga ut när du avslutar varje session. Du samtycker till att vi kan lagra och använda den information du tillhandahåller för att underhålla ditt konto. Du samtycker också till att inte förmedla din identitet eller anknytning till någon person eller enhet, inklusive (men inte begränsat till) att använda en annan persons användarnamn, lösenord eller annan kontoinformation. Brott mot våra säkerhetssystem kan leda till civil eller straffrättsligt ansvar. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt lösenord eller ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Vi kommer att anstränga oss för att garantera din online-säkerhet, men kan inte och kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår till följd av att du inte uppfyller dessa bestämmelser.

Genom att komma åt eller använda denna webbplats eller använda tjänster eller programvara som kommer åt eller använder den här webbplatsen samtycker du till villkoren i dessa användarvillkor, inklusive vår integritetspolicy, eftersom de senast har ändrats. Sekretesspolicyn och resten av dessa användarvillkor kan ändras från tid till annan, och därför bör du se till att du är bekant med den aktuella versionen.

Användaruppförande

Våra webbplatser är avsedda till förmån för våra medlemmar och andra användare för att främja utbyte av information, utbildning och lärande på området. Du samtycker till att använda denna webbplats endast för sådana ändamål. Du får inte använda denna webbplats för något annat syfte, inklusive affärs- eller kommersiellt syfte, utan ISTH: s uttryckliga skriftliga samtycke. All obehörig kommersiell användning av denna eller någon ISTH-webbplats, server eller relaterade tjänster eller återförsäljning av relaterade tjänster är uttryckligen förbjudet.

Som villkor för din användning av dessa tjänster godkänner du uttryckligen att du inte kommer att använda våra webbplatser, programvara eller andra produkter eller tjänster för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar och är ensam ansvarig för alla handlingar eller underlåtenheter som inträffar när du är inloggad, inklusive innehållet i all information som skickas in eller publiceras på denna webbplats.

Användning av innehåll

All information, filer, material, funktioner och annat innehåll som är tillgängligt från någon ISTH-webbplats eller på annat sätt kontrolleras av ISTH ("Innehåll") är det egna materialet till ISTH eller den part som har tillhandahållit eller licenserat innehållet till ISTH. Leverans av innehåll överför inte till dig någon äganderätt till innehållet. Alla nedladdnings- eller utskriftsfunktioner är enbart ett boende för dig och får inte utgöra ett bidrag, undantag eller annan begränsning av rättigheterna för upphovsrättsägare till något innehåll. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, visa, skicka, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa derivatverk från, överföra eller sälja information, innehåll, programvara, produkter eller tjänster erhållna från eller på annat sätt anslutna till någon ISTH hemsida.

Allt innehåll på någon ISTH-webbplats som är konfigurerad för nedladdning, till exempel inlärningsmoduler, andra nedladdningar av verkstäder och andra resurser, kan laddas ner för din personliga, icke-kommersiella användning, förutsatt att du inte: (a) ta bort, ändra eller ändra upphovsrätt, varumärke, handelsnamn, servicemärke eller andra äganderättmeddelanden; (b) modifiera innehållet; eller (c) använda innehållet på ett sätt som föreslår en koppling till ISTH annat än de nödvändiga källans attributen.

Eventuella nedladdningar av programvara, inklusive filer eller bilder som ingår i eller genereras av programvaran, som erbjuds på en ISTH-webbplats är licensierade till dig för din personliga användning. Ägaren av all licensierad programvara, vare sig en tredjepart eller ISTH, behåller alla rättigheter, äganderätt och intresse för programvaran och du får inte själv eller hjälpa någon annan att kopiera, distribuera eller på annat sätt utnyttja programvaran eller dekompilera, reverse engineer eller på annat sätt försöka att upptäcka någon av källkoderna. Du erkänner att visst innehåll kan innehålla säkerhetsteknik som begränsar din användning av sådant innehåll och att, oavsett om innehåll är begränsat av säkerhetsteknologi, ska du använda innehåll i överensstämmelse med tillämpliga användarregler fastställda av ISTH och dess licensgivare, och att alla annan användning av innehållet kan utgöra en intrång i upphovsrätten.

Du ansvarar för att skydda allt innehåll som du laddar ner och ISTH ansvarar inte för innehåll som går förlorat, förstört eller skadat av någon anledning. ISTH förbehåller sig rätten att ändra allt innehåll, såväl som behörighet för åtkomst till något särskilt innehåll, utan föregående meddelande. Du erkänner att om vi gör en sådan förändring kanske du inte kan använda innehåll i samma utsträckning som före en sådan ändring och att ISTH inte har något ansvar gentemot dig i sådant fall. Avvecklade eller för närvarande inte tillgängliga varor kan också tas bort från vår webbplats. Om du inte kan hitta en produkt, en tjänst eller den information som du minns från ett tidigare besök, skicka oss ett e-postmeddelande så gör vi allt för att hjälpa dig.

ISTH kan inte garantera innehållet eller säkerheten för elektroniska filer som finns på våra webbplatser. Därför kan vi inte försäkra att användare inte kommer att utsättas för olämpligt material. Vidare måste alla användare erkänna att vetenskaplig kunskap ständigt expanderar och förändras. ISTH garanterar inte riktigheten för information som publiceras på sina webbplatser; och ingen professionell eller patient ska förlita sig på information som tillhandahålls på våra webbplatser som ersättning för lämplig tillämpning av medicinsk bedömning baserad på individuell patientundersökning och lämpliga standarder för patientvård. ISTH lämnar inte individualiserade behandlingsrekommendationer eller ger råd som kan garanteras vara korrekta eller tillämpliga på någon enskild patient.

Dina inlagor till våra webbplatser

Vi kan uttryckligen begära eller göra det möjligt för dig att skicka, posta, ladda upp, bädda in, visa, kommunicera eller på annat sätt distribuera meddelanden, idéer, koncept, ritningar, fotografier, grafik, videor eller annat material eller information via en ISTH-webbplats ("Inlämningar") . Vänligen gör inte några inlämningar till eller via våra webbplatser som vi inte uttryckligen begär eller gör att du kan skicka in. Våra policyer för inlämning gäller oavsett om vi begär någon inlämning mottagen på eller via våra webbplatser.

Vissa av våra webbplatser kan innehålla kommunikationstjänster som tillhandahålls via forum, anslagstavla, chattområden, anslagstavlor, nyhetsgrupper, samhällen, personliga webbsidor, kalendrar och / eller andra meddelande- eller kommunikationsfunktioner som är utformade för att du ska kunna kommunicera med andra. Du samtycker till att använda sådana kommunikationstjänster endast för att skicka och ta emot inlämningar som är relaterade till den specifika kommunikationstjänsten och i enlighet med dessa villkor.

Du accepterar att du inte kommer att posta, skicka, publicera eller överföra någon inlämning som:

 • Bryter mot upphovsrätt, patent, varumärke, handelshemlighet, immateriell egendom eller annan äganderätt eller avtalsrätt; eller
 • Annonserar alla kommersiella eller affärsmässiga ansträngningar (till exempel att erbjuda produkter eller tjänster) eller på annat sätt bedriva någon kommersiell verksamhet (till exempel genomföra lotterier eller tävlingar, visa sponsringsbannrar och / eller uppmana varor eller tjänster) förutom vad som specifikt kan godkännas av oss;
 • Skadar eller kan rimligen förväntas skada någon person eller enhet, inklusive men inte begränsat till material som kränker integriteten, förtalar, missbrukar, trakasserar, hotar eller utnyttjar eller skadar barn genom att utsätta dem för olämpligt innehåll; eller
 • Är olagligt eller uppmuntrar, förespråkar eller diskuterar olaglig aktivitet; eller
 • Söker öppet eller samlar in passivt, personlig eller personligt identifierbar information om eller från andra; eller
 • Inkluderar program som innehåller virus, maskar och / eller trojanska hästar eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa användningen eller njutningen av våra webbplatser; eller
 • Annars bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor.

ISTH stöder inte någon inlämning och friskriver sig uttryckligen allt ansvar i samband med inlämnande. ISTH får vägra eller ta bort alla inlämnande som i sin enda dom bryter mot dessa villkor. Du är ensam ansvarig för all inlämning som du skickar till någon av våra webbplatser.

Du bör vara medveten om att dina inlämningar i vissa fall är offentliga, inte privata kommunikationer. När du använder områdena på våra webbplatser som visar inlämningar offentligt, bör du anta att alla inlämningar du gör till dessa områden också är föremål för att offentliggöras. Du bör aldrig posta något meddelande som du inte skulle tänka dig se på en skola eller en community-anslagstavla eller i lokal tidningen. Andras integritet bör också respekteras hela tiden. Om du behöver tillåtelse att använda foton, skrifter eller annat material eller någon identifierande information som finns i en inlämning, är du ansvarig för att få dokumentation för sådan tillstånd innan du publicerar inlämningen. Vi kan förbjuda eller ta bort vissa inlämningar som har publicerats i offentliga områden på våra webbplatser, i enlighet med vår policy, men vi har ingen allmän skyldighet att övervaka offentlig publicering av inlämningar i sådana områden. När du frivilligt avslöjar all personlig information (som definieras ytterligare i vår integritetspolicy) genom någon inlämning i ett offentligt område, kan den informationen ses, samlas in och användas av andra och kan leda till oönskade meddelanden från andra personer, för vilka vi ska har inget ansvar.

Genom att tillhandahålla inlämningar till någon av våra webbplatser ger du härmed ISTH den royaltyfria, eviga, oåterkalleliga, världsomspännande, icke-exklusiva rätten och licensen att reproducera, använda, kopiera, sälja, distribuera, skapa derivatverk från, utföra och visa hela eller delar av inlämningen i någon form, media eller teknik som nu är känd eller senare utvecklad. Förutom när det gäller vissa inlämningar från elever eller lärare som deltar i någon form av onlineinstruktion, kommer ISTH inte att behandla någon inlämning som konfidentiell. Vi kan emellertid använda vilken som helst inlämning i våra affärsinsatser (inklusive utan begränsning, för produkter eller reklam) på ett sätt som överensstämmer med vår integritetspolicy, utan att ålägga oss något ansvar för royalties eller något annat vederlag, och kommer inte att åläggas något ansvar till följd av likheter som kan uppstå i vår framtida verksamhet.

Genom att tillhandahålla inlämnanden till en ISTH-webbplats representerar och garanterar du också att inlämningen är ditt ursprungliga verk, inte bryter mot något avtal mellan dig och en tredje part och ska inte kränka eller bryta mot lag, avtal eller andra rättigheter av något slag , från tredje part, utan begränsning, rättigheter som påverkar upphovsrätt, patent, varumärke, illojal konkurrens, avtal, förtal, integritet eller publicitet.

Tillgång till och användning av säkra områden av ISTH-webbplatser anses vara ett privilegium som ges enligt ISTHs bedömning. ISTH förbehåller sig rätten att övervaka användningen av sina webbplatser för att fastställa efterlevnaden av dessa villkor, för att undersöka alla rapporterade eller uppenbara överträdelser och vidta alla åtgärder som vi enligt vår egen bedömning anser vara lämpliga. Vi förbehåller oss också rätten att omedelbart dra tillbaka åtkomst och användning av våra webbplatser när det finns anledning att tro att brott mot lagen eller vår policy har inträffat. Vi förbehåller oss alltid rätten att avslöja all information som behövs för att uppfylla gällande lagar, förordningar, rättsliga processer eller statlig begäran, och att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, i vår enda bedömning. Inlämningar som tillhandahålls på någon av våra webbplatser kan vara föremål för publicerade gränser för användning, reproduktion och / eller spridning och du är ansvarig för att följa sådana begränsningar med avseende på alla inlämningar som du tillhandahåller, såväl som allt material du kan ladda ner.

Uppsägning av tjänsten

Dessa användarvillkor utgör ett avtal som är giltigt tills det sägs upp av någon av parterna.

Du är inte skyldig att fortsätta använda dessa tjänster. Och om du är missnöjd med någon aspekt av tjänsterna uppmuntras du att kontakta ISTH: s huvudkontor för att diskutera dina problem.

Du kan be oss stänga ditt konto när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Vi förbehåller oss rätten att säga upp detta avtal, såväl som din tillgång till någon eller alla våra webbplatser och relaterade tjänster eller någon del därav, när som helst, utan föregående meddelande.

Effekt av uppsägning

Vid uppsägning av detta avtal kommer du inte längre att komma åt eller använda någon del av denna webbplats eller använda någon tjänst eller programvara för att komma åt eller använda denna webbplats. Dina framställningar, garantier och avtal med avseende på din tidigare åtkomst och användning kommer att fortsätta att gälla (till exempel licenserna som beviljats ​​ISTH för innehåll som du laddade upp och din ersättning för intrång i samband med sådant material) men du kommer inte att ådra dig något nya skyldigheter eftersom det inte kommer att användas i framtiden.

Ansvarsbegränsning och ansvarsbegränsning

Du samtycker till att användning av någon del av någon av våra webbplatser eller onlinetjänster helt och hållet på din egen risk. Innehållet på våra webbplatser tillhandahålls i god tro "som det är" och utan garantier av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda. I den största utsträckning som är tillåtet enligt lag, nekar ISTH alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsade till, underförstådda garantier för försäljningsbarhet och lämplighet för ett visst syfte. ISTH garanterar inte att någon av våra webbplatser eller material på webbplatserna kommer att vara oavbruten eller felfri, att fel kommer att korrigeras eller att någon av våra webbplatser eller servrar som gör dem tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter. ISTH garanterar inte eller gör några framställningar angående användningen eller resultaten av användningen av innehållet på någon av våra webbplatser. Tillämplig lag kanske inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier, så att ovanstående uteslutning kanske inte gäller dig. Du erkänner att vi kan inkludera länkar till andra webbplatser och att ISTH inte har någon kontroll över, och gör inga framställningar av något slag angående sådana webbplatser, och du avstår härmed oåterkalleligt något krav mot ISTH med avseende på länkade webbplatser.

Under inga omständigheter kommer ISTH, eller någon person eller enhet som är involverad i tillhandahållandet av dessa onlinetjänster, ansvariga för några skador, inklusive, utan begränsning, direkta, indirekta, straffande, faktiska, tillfälliga, följd-, speciella, exemplariska eller andra skador , som uppstår till följd av din användning eller tillgång till något av innehållet på våra webbplatser, eller oförmåga att använda eller få tillgång till våra webbplatser, eller som uppstår på grund av garantiöverträdelse även om ISTH har meddelats om möjligheten till sådana skador. Du erkänner specifikt att ISTH inte är ansvarigt för ärekränkande, kränkande eller olagligt uppförande från tredje part, inklusive, men inte begränsat till andra som har registrerat sig på någon av våra webbplatser.

Tredjeparts innehåll och länkar

Denna webbplats kan vara länkad till andra webbplatser som inte underhålls av eller är relaterade till ISTH. Eventuella länkar till andra webbplatser tillhandahålls som en bekvämlighet för dig och sponsras inte av eller anslutits till våra webbplatser eller ISTH och innebär inte nödvändigtvis vår godkännande av den andra webbplatsen eller dess innehåll. Vi har inte granskat någon eller alla länkade webbplatser och är inte ansvariga för innehållet eller någon form av överföring som tagits emot från länkade webbplatser. Länkade webbplatser ska nås på din egen risk, och vi gör inga garantier för innehållet, fullständigheten eller noggrannheten på de webbplatser som är länkade till någon av våra webbplatser.

Ersättning

Du samtycker till att ersätta och hålla ISTH, dess dotterbolag, dotterbolag, licensgivare, innehållsleverantörer, tjänsteleverantörer, anställda, ombud, styrelseledamöter, representanter och entreprenörer ("Skadeställda parter") skadliga från brott mot dessa villkor av dig, inklusive eventuella Inlämning eller användning av annat innehåll än uttryckligen godkänt i dessa villkor. Du samtycker till att de skadeställda parterna inte kommer att ha något ansvar i samband med sådant överträdelse, påstådd överträdelse eller obehörig användning, och du samtycker till att ersätta alla förluster, skador, domar, utmärkelser, kostnader, utgifter och advokaters avgifter för de skadeställda parterna som uppstår till följd av ditt överträdelse, påstådd överträdelse eller obehörig användning. Du samtycker också till att försvara, försvara och hålla de skadeställda parterna ofarliga från och mot alla fordringar som tas upp av tredje part till följd av din användning av någon av våra webbplatser.

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken, servicemärken, logotyper och upphovsrättsskyddade verk som visas på denna webbplats är immateriella rättigheter för ISTH eller deras ägare, som behåller alla rättigheter i detta avseende. All obehörig användning av sådan immateriell egendom kan strida mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagarna om integritet och publicitet samt andra kommunikationsbestämmelser och stadgar. Vi respekterar också andras immateriella rättigheter och ber att alla som använder eller öppnar vår webbplats gör samma sak. Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade arbete har kopierats eller att dina immateriella rättigheter på annat sätt har kränkts i enlighet med Digital Millennium Copyright Act, avdelning 17, USA: s kod, avsnitt 512 c (2) ("Copyright Act") ), meddelanden om kränkta upphovsrättsintrång ska skickas till vår utsedda agent, enligt följande:

International Society on Thrombosis and Haemostasis, Inc.
Uppmärksamhet: klagomål om upphovsrätt
610 Jones Ferry Road, svit 205
Carrboro, NC 27510-6113
USA

Enligt upphovsrätten måste varje anmälan om påstådd överträdelse som skickas till oss vara skriftlig och i huvudsak innehålla följande:

 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket eller immateriella rättigheter som du anser har kränkts, eller, om flera objekt på vår webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den webbplatsen;
 • Identifiering av materialet som du anser är kränkande eller föremål för kränkande aktivitet och information som är rimligt tillräckligt för att vi ska kunna hitta materialet;
 • Information som är rimligt tillräcklig för att tillåta oss att kontakta dig, till exempel en adress, telefonnummer och, om tillgänglig, en e-postadress;
 • Ett uttalande om att du har en god tro på att användning av materialet på det klagade sättet inte är godkänt av ägaren, dess ombud eller lagen; och
 • Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt och under straff för skadedåd, att du är behörig att agera på ägarens vägnar av en exklusiv rätt som påstås kränkas.

Alla meddelanden som inte följer ovanstående förfarande kommer att anses ogiltiga och kanske inte får något svar.

Exportera

Vår tillhandahållande av varor och tjänster via denna webbplats eller någon annan ISTH-webbplats är föremål för USA: s exportkontroll och ekonomiska sanktioner. Genom att förvärva varor eller tjänster via någon ISTH-webbplats, föreställer du och garanterar att ditt köp och eller använder komporter med dessa krav.

Ändring av villkor

ISTH förbehåller sig rätten, från tid till annan, med eller utan meddelande till dig, att göra ändringar av dessa villkor efter eget gottfinnande. Fortsatt användning av någon del av denna webbplats utgör ditt godkännande av sådana förändringar. Den senaste versionen av dessa villkor, som ersätter alla tidigare versioner, kan granskas genom att klicka på hyperlänken "Användarvillkor" längst ner på hemsidan på denna eller någon annan ISTH-webbplats.

Ingen byrå

Du samtycker till att det inte finns något joint venture-, partnerskap-, anställnings- eller byråförhållande mellan dig och ISTH som ett resultat av dessa villkor eller användning av någon ISTH-webbplats.

Inga undantag

Underlåtenhet att genomföra någon av bestämmelserna i dessa villkor ska inte tolkas som ett avstående från vår rätt att verkställa en sådan bestämmelse.

Tillämplig lag och plats

ISTH har sitt huvudkontor i delstaten North Carolina, USA. Du samtycker till att dessa villkor regleras och tolkas av lagarna i North Carolina och USA. Du samtycker också till att den exklusiva platsen för alla tvister mellan dig och ISTH som uppstår till följd av eller hänför sig till dessa villkor finns i de statliga eller federala domstolarna i North Carolina, och du samtycker specifikt till den personliga jurisdiktion för North Carolina domstolar. Vi gör inga uppgifter om att innehållet på någon ISTH-webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på någon speciell plats. De som väljer att komma åt våra webbplatser agerar på eget initiativ och ansvarar för att alla tillämpliga lokala eller andra lagar följs.

Avboknings / Återbetalningspolicy

Alla avboknings- / återbetalningsförfrågningar ska skickas skriftligen via e-post till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.. För annulleringar av medlemskap som erhållits efter 1 januari året för det betalda medlemskapet, kommer återbetalningarna att beräknas. Ingen återbetalning kommer att göras efter den 30 juni i det betalda medlemsåret.

Uppdelning

Om någon del av dessa användarvillkor är olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, kommer den delen att anses brytbar från dessa villkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för resten av dessa villkor.

 

 

POLICY

International Society on Thrombosis and Haemostasis (“ISTH”) är en global icke-vinstdrivande medlemsorganisation som främjar förståelse, förebyggande, diagnos och behandling av trombos- och blödningsstörningar. Vi försöker inte medvetet begära eller ta emot information från barn. Vi förstår att du är medveten om och bryr dig om dina personliga integritetsintressen; vi tar dessa intressen på allvar.

Denna sekretesspolicy beskriver ISTHs policyer och praxis beträffande dess insamling, användning och skydd av dina personuppgifter och beskriver dina integritetsrättigheter. Informationssekretess är ett kontinuerligt ansvar och vi kommer då och då att uppdatera denna integritetspolicy när vi reviderar våra personuppgiftspraxis eller antar nya sekretesspolicyer.

ISTH har sitt huvudkontor i North Carolina, USA. Om du har frågor om ISTHs personuppgiftspolicyer eller praxis, vänligen kontakta oss: 

International Society on Trombosis and Haemostasis
Uppmärksamhet: Sekretess
610 Jones Ferry Road, svit 205
Carrboro, NC 27510-6113
USA
e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.
Telefon: + 1 919 929-3807

 

Hur ISTH samlar in och använder / bearbetar din personliga information

Du kan använda några av ISTHs tjänster utan att ge ISTH dina personuppgifter. Mycket av informationen på vår webbplats är tillgänglig för dem som inte är ISTH-medlemmar. Du kan bara ange minsta mängd information (namn och kontaktinformation) till din ISTH-profil och du kan redigera din profil när som helst. För ISTH-medlemmar krävs ytterligare information (detaljer nedan i medlemskapssektionen). Viss personlig information är nödvändig så att ISTH kan förse dig med de tjänster du har köpt eller begärt, och för att verifiera dig så att vi vet att det är du och inte någon annan. Du kan hantera dina ISTH-prenumerationer och du kan välja att ta emot viss kommunikation när som helst.

ISTH kan begära ett lösenord, hemliga svar på vissa säkerhetsfrågor eller annan information som gör att vi kan identifiera ett gästkonto eller ge en gäst tillgång till sitt konto eller vissa onlinetjänster. Eftersom många av våra produkter och tjänster är designade för pedagogiskt bruk kan en del av den personliga information eller kontaktinformation som vi begär handla om institutioner och skolor istället för, eller utöver, information om gästerna själva. Vi samlar också in olika demografiska uppgifter, till exempel om våra gäster är läkare och i så fall om de ser patienter; våra gästers forskning och medicinska specialiteter och subspecialiteter; och annan demografisk information. När vi använder eller associerar annan information med information som kan användas för att identifiera eller kontakta en gäst specifikt, betraktas denna andra information som personlig information i syften med denna sekretesspolicy.

För att säkerställa att användarna får korrekt information om sina konton och innehåll som är anpassat till användarens intresse kan vi begära personlig information när en användare registrerar sig för, loggar in på eller besöker våra webbplatser eller andra onlinetjänster, eller deltar i aktiviteter på våra webbplatser.

Vi kan begära en användares personliga information när de:

 • Logga in på en av våra webbplatser eller onlinetjänster
 • Lägg en beställning på en av våra webbplatser för produkter eller tjänster (till exempel, men inte begränsat till registrering för evenemang);
 • Registrera eller skapa ett konto på någon av våra webbplatser;
 • Skicka oss ett e-postmeddelande eller på annat sätt kontakta oss med hjälp av de onlineverktyg som vi har tillhandahållit på någon av våra webbplatser, inklusive till exempel "Kontakta oss" -funktioner;
 • Skicka in kundbetyg eller recensioner, vittnesmål, produktidéer eller idéer för klassrummet eller annan utbildning.
 • Registrera dig för ett av våra nyhetsbrev eller begär information, marknadsföringsmaterial eller annan kommunikation;
 • Delta i alla sociala eller gemenskapsområden, inklusive till exempel bloggar och forum; och / eller
 • Delta i någon av våra tävlingar eller kampanjer.

Som nämnts ovan samlar våra webbplatser och onlinetjänster också viss användningsinformation automatiskt. Se nedan för mer information.

Vi kompletterar ibland den information som vi samlar in enligt vår integritetspolicy med information som vi får från andra källor och enheter. Sådan extern information inkluderar, men är inte begränsad till, uppdaterad leverans, fakturering och adressinformation och information om produkter och tjänster som används, från transporttjänster eller andra tredje parter som utgivare, kongressarrangörer och andra som erbjuder produkter eller tjänster till oss och våra användare.

1. MEDLEMSFÖRMÅNER

När du blir ISTH-medlem samlar vi in ​​information om dig inklusive (men inte begränsat till) ditt namn, e-postadress, e-postadress, telefonnummer, beteckning, arbetsplats, födelseår, primärt professionellt fokus, recept, primär grundläggande forskningsområde och primärt medicinskt specialområde. För associerade medlemmar kräver vi också bevis på status från en individs universitet. Medlemmar kan när som helst redigera sin profil för att ändra, lägga till eller göra privat personlig information.

Vi behandlar din personliga information för medlemstjänster, för att leverera medlemsförmåner till dig och för att informera dig om ISTH-relaterade evenemang, innehåll och andra fördelar eller möjligheter i samband med ditt ISTH-medlemskap. ISTH kan också använda denna information för att hjälpa ISTH att förstå medlemmarnas behov och intressen för att tillhandahålla produkter och tjänster för att tillgodose medlemmarnas behov.

 

2.  Kongresser, workshops, evenemang, möten, onlinekurser och konferenser

ISTH sponsrar evenemang, inklusive personliga konferenser som kongresser, samt workshops, utbildningskurser, webbseminarier och SSC-möten (gemensamt "evenemang"). Om du registrerar dig för ett av våra evenemang och du är medlem använder ISTH informationen i ditt medlemskonto för att förse dig med information och tjänster som är kopplade till evenemanget. Om du inte är medlem och registrerar dig för ett av våra evenemang samlar vi in ​​ditt namn och kontaktinformation och använder den för att förse dig med information och tjänster som är kopplade till evenemanget.

ISTH samlar också in information från presentatörer och föreläsare vid dess evenemang, inklusive namn, arbetsgivare och kontaktinformation och fotografi. ISTH kan också samla in frivilligt tillhandahållen utvärderingsinformation som tillhandahålls av deltagare i evenemanget. ISTH kan också göra och lagra en inspelning av händelsen i vissa fall.

ISTH kan hålla ett register över en individs deltagande i ISTH-evenemang som deltagare eller presentatör, som kan användas för att tillhandahålla medlemstjänster (som till exempel för att berätta om andra evenemang och publikationer). Det kan också användas för att hjälpa ISTH att förstå våra medlemmars behov och intressen för att bättre skräddarsy våra produkter och tjänster för att tillgodose dessa behov.

I samband med våra akademier har du möjlighet att ladda ner ISTH Academy-appen. ISTH Academy-appen kan kräva enhetsidentifieraren som är kopplad till din enhet. När du registrerar eller beställer i appen kan användaren bli ombedd att ange sitt namn, e-postadress, postadress eller annan information för att hjälpa till med upplevelsen. Appen använder en slumpmässig identifierare, vilket är ett sessionsnummer som tillskrivs användaren när han / hon går in på webbplatsen. Detta sessionsnummer raderas i detta plattformssystem när användaren lämnar. Information samlas in från användaren när han / hon registrerar sig på plattformen, gör en beställning, anger information, skriver inlägg / kommentarer, lägger till innehåll till favoriter, ger betyg eller skickar utbildningsinnehåll (såsom dokument, videor, berättelser och bilder), är aktiva i en utbildningsaktivitet, laddar ner material, skapar innehåll (t.ex. frågesporter), och när användaren använder mobila enheters resurser (som kamera eller mikrofon) för att skanna QR-koder (Quick Response), skicka foton, spela in berättelser och skicka utbildningsmaterial. Sekretesspolicyn för ISTH Academy-appen, som tillhandahålls av en tredje part, finns här

Om ett evenemang sponsras helt eller delvis av en annan enhet än ISTH, kan ISTH tillhandahålla en deltagarlista till sponsorer, medsponsorer och utställare. ISTH kan också tillåta sponsorer, medsponsorer och / eller utställare att skicka material via mail / e-post en gång per sponsrat evenemang, i vilket fall ISTH kommer att dela din adressadress direkt med sponsorn / utställaren. Om du inte vill ha din information med i en deltagarlista eller få information från sponsorer, medsponsorer och / eller utställare kan du uttrycka dina preferenser när du registrerar dig för evenemang eller så kan du kontakta ISTH direkt på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen..

 

3.  publikationer

ISTH erbjuder publikationer för sina medlemmar och allmänheten. ISTH kan tillhandahålla en länk till en annan organisations webbplats (till exempel databaser och register) som kan innehålla innehåll som är relevant och användbart. För att komma åt detta innehåll lämnar du ISTH-webbplatsen och ISTH ansvarar inte för något innehåll som tillhandahålls av dessa tredjepartswebbplatser eller personlig information de kan samla in från dig.

Du kan prenumerera på några av ISTHs publikationer utan att bli medlem. Till exempel kan du registrera dig för att få ISTHs e-nyhetsbrev genom att ge oss åtminstone ditt förnamn och efternamn, en e-postadress och landet där du bor. ISTH delar inte denna information med någon tredje part än att ge dig e-nyhetsbrev och annan kommunikation från ISTH som ISTH anser kan vara av intresse.

Du kan hantera dina ISTH-prenumerationer genom att prenumerera eller avsluta prenumerationen när som helst. Observera att om du har ställt in din webbläsare för att blockera cookies kan det påverka din förmåga att avsluta prenumerationen. Om du har problem med att hantera dina e-postmeddelanden eller andra kommunikationsinställningar, vänligen kontakta oss på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen..

 

4.  Utbildning

Om du deltar i ISTH-utbildning kan du registrera dig direkt via ISTH och vi samlar in ditt namn, kontakt- och betalningsinformation (om det finns en avgift). Du kan alternativt registrera dig för utbildning av eller genom en tredje part, till exempel en av våra partners. Vi kan också använda oberoende entreprenörer för att genomföra utbildningen och tredje parter för att tillhandahålla utbildningsplatsen. Din personliga information lagras i vår databas (värd av molntjänstleverantören) och kan också delas med våra utbildningspartners, instruktörer och / eller platsen som är värd för evenemanget (för att verifiera din identitet när du anländer). ISTHs träningspartners, instruktörer och värd för träningsplatser har kommit överens om att inte dela din information med andra och att inte använda din personliga information annat än att ge dig ISTH-produkter och tjänster.

 

5.  Din kommunikation med ISTH

Om du korresponderar med oss ​​via e-post, posttjänsten eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan korrespondens och informationen i den och använda den för att svara på din förfrågan; att meddela dig om ISTH-konferenser, publikationer eller andra tjänster; eller för att hålla ett register över ditt klagomål, din begäran om boende och liknande. Om du vill ändra dina kommunikationsinställningar, vänligen kontakta oss på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.. Om du ber ISTH att inte kontakta dig via e-post till en viss e-postadress, behåller ISTH en kopia av den e-postadressen i listan "Skicka inte" för att uppfylla din kontaktförfrågan.

När du använder några av våra produkter eller tjänster kan du ha möjlighet att tillhandahålla fotografier, videor eller annat material som kan innehålla information som möjliggör identifiering av användaren. Med detta i åtanke bör du granska allt material du tillhandahåller för att se till att det är lämpligt för delning. På liknande sätt kan vissa av våra onlinetjänster erbjuda sociala, sociala eller andra kommunikationsfunktioner online som gör det möjligt för användare att publicera eller dela med andra, meddelanden, berättelser, bilder, konstverk, videor, vittnesmål, lektionsplaner eller annat innehåll. Tillsammans med sådant innehåll kan användare också ges möjlighet att publicera viss personlig information om sig själva, deras skola och annan diverse information relaterad till innehållet.

Observera att även om ISTH kan vidta olika åtgärder för att skydda våra användare, kan vi inte garantera att innehåll som publiceras av en användare inte kommer att ses av någon annan än den målgrupp som användaren vill. Med tanke på detta bör alla användare granska allt material som skickas för att se till att all sådan information och bilder är lämpliga för delning. Genom att välja att publicera artiklar eller använda någon av våra sociala funktioner eller kommunikationsfunktioner, erkänner användarna att de gör det på egen risk och samtycker till att de bara kommer att dela information och bilder som de har en laglig rätt att dela. ISTH kan inte ta något ansvar för sådan information som samlas in eller avslöjas i sådana inlägg.

Användare uppmuntras också att granska sekretessförklaringarna på andra webbplatser som besöks via hyperlänkar publicerade på vår webbplats för att förstå hur dessa webbplatser samlar in, använder och delar information. ISTH ansvarar inte för sekretesspolicyn eller annat innehåll på tredjepartswebbplatser som nås via någon ISTH-webbplats.

Innan du avslöjar ISTH personuppgifter från en annan person måste du få den personens samtycke till både avslöjande och behandling av personens personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

6.  Betalningskortsinformation

Du kan välja att köpa varor eller tjänster från ISTH med ett betalkort. Vanligtvis tillhandahålls betalningskortsinformation direkt av dig, via ISTH-webbplatsen, till den PCI / DSS-kompatibla betalningstjänsttjänst som ISTH prenumererar, och ISTH själv inte bearbetar eller lagrar kortinformationen. Ibland ber individer ISTH-anställda att på deras vägnar ange betalkortinformation i den PCI / DSS-kompatibla betalningstjänsttjänsten. ISTH uppmanar dig starkt att inte skicka denna information per fax. När ISTH-anställda får betalkortsinformation från individer via e-post, fax, telefon eller e-post, matas den in enligt instruktioner och raderas eller förstörs.

 

7.  Personlig information vi får från tredje parter

ISTH kan få personlig information om individer från tredje part. Vi kan till exempel få personlig information från din arbetsgivare om den registrerar dig för utbildning eller medlemskap. En av våra utbildningspartner från tredje part kan också dela din personliga information med ISTH när du registrerar dig för utbildning genom den partneren.

 

8.  Din användning av ISTH-webbplatsen

ISTHs webbplats samlar automatiskt in viss information och lagrar den. Informationen kan inkludera IP-adresser (Internet Protocol), regionen eller den allmänna platsen där din dator eller enhet har åtkomst till internet, webbläsartyp, användares datormaskinvara och programvara, och operativsystem, vilken typ av onlinetjänst som används (inklusive produkten ID eller serienummer och produktlicensinformation) och annan användningsinformation om användningen av ISTHs webbplats, inklusive en historik över de sidor du tittar på. Vi använder denna information för att hjälpa oss utforma vår webbplats för att bättre passa våra användares behov.

Vi kan också samla in allmän information om hur och hur ofta användare använder, bläddrar eller visar innehåll på våra webbplatser, vilka produkter de köper och hur användare använder och interagerar med våra onlinetjänster. Denna information, såväl som information om åtkomsttider och hänvisande webbplatsadresser hjälper oss att bibehålla kvaliteten på våra tjänster och samla allmän statistik om våra webbplatsanvändare. I de flesta fall identifierar användningsinformationen som beskrivs ovan inte användare personligen, men i vissa fall kan de vara länkade till personlig information, t.ex. en e-postadress. Beroende på vilken av våra webbplatser eller vilken typ av onlinetjänst som används, och den specifika typen av användningsinformation som samlas in, kan viss del eller all sådan information kopplas till användarens konto.

Om en användare tar emot våra e-postmeddelanden i HTML-format kan vi dessutom använda tekniska metoder för att förbättra våra tjänster och kommunikationer till användaren genom att till exempel bestämma om den användaren har öppnat eller vidarebefordrat våra e-postmeddelanden och / eller klickat på länkar i dessa e-postmeddelanden eller för att avgöra om användaren har gjort en förfrågan eller köp som svar på ett visst e-postmeddelande. Dessa tekniska metoder kan göra det möjligt för oss att samla in och använda information i en person som kan identifieras. Användare som inte vill ha sådan information samlad från HTML-e-postmeddelanden kan begära en ändring i formatet för framtida e-postmeddelanden genom att kontakta oss direkt på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen..

Vi kan också använda din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server och för att administrera vår webbplats, analysera trender, spåra besökares rörelser och samla bred demografisk information som hjälper oss att identifiera besökarens preferenser. ISTHs webbplats använder också kakor och webbläsare (se nedan). Det spårar inte användare när de går till tredje parts webbplatser, ger inte riktad annonsering till dem och svarar därför inte på DNT-signaler.

 

Cookies, webbfyrar och spårar inte

Cookies är data som en webbplats överför till en användares hårddisk i syfte att registrera. Webbsignaler är transparenta pixelbilder som används för att samla in information om webbplatsanvändning, e-postsvar och spårning. ISTHs webbplats använder kakor och webbfyrar för att tillhandahålla förbättrad funktionalitet på webbplatsen (t.ex. användar-ID och lösenordsuppmaningar och konferensregistrering) och aggregerad trafikinformation (t.ex. vilka sidor som är mest populära). Dessa kakor kan levereras i ett förstaparts- eller tredjepartssammanhang. ISTH kan också använda kakor och webbfyrar i samband med e-postmeddelanden som levereras av ISTH. ISTHs webbplats samlar också in begränsad information (användaragent, HTTP-hänvisare, senaste webbadress som begärts av användaren, klientsidan och klicksström på serversidan) om besök på vår webbplats; vi kan använda denna information för att analysera allmänna trafikmönster och för att utföra rutinmässigt systemunderhåll. Du har val när det gäller hanteringen av cookies på din dator. För att lära dig mer om din förmåga att hantera kakor och webbfyrar, se sekretessfunktionerna i din webbläsare.

ISTH-webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google") för att spåra hur ofta individer får åtkomst till eller läser ISTH-innehåll. Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Vi använder denna information tillsammans för att förstå vilket innehåll våra medlemmar tycker är användbara eller intressanta, så att vi kan producera det mest värdefulla innehållet för att möta dina behov. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller om sådana tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Google associerar inte din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda den fullständiga funktionen på denna webbplats. Genom att använda ISTH-webbplatsen samtycker du till behandling av data om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

ISTH använder ett hanteringsprogram för marknadsföringsdatabaser som distribuerar en cookie när en användare interagerar med en marknadsföringskommunikation, till exempel en e-postmarknadsföring eller en marknadsföringsbaserad målsida på vår webbplats. Denna cookie samlar in personlig information som ditt namn, vilka sidor du besöker på ISTH-webbplatsen, din historia som anländer till ISTH-webbplatsen, dina köp från ISTH och liknande. Vi använder denna information för att utvärdera effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer. Du kan ställa in din webbläsare att blockera dessa kakor.

ISTH spårar användare när de går över från vår primära offentliga webbplats (ISTH.org) till vår ISTH-medlemskap på webbplatsen genom att logga in med deras användarnamn och lösenord, samt när besökare på vår webbplats kommer in via en marknadsföringssida. ISTH spårar inte sina användare när de går till tredje parts webbplatser, tillhandahåller inte riktad annonsering till dem och svarar därför inte på DNT-signaler.

 

9.  Användning och behandling av personuppgifter

ISTH behandlar dina personuppgifter för att förse dig med de varor eller tjänster du har begärt eller köpt från oss, inklusive medlemskapstjänster, evenemang, utbildning, workshops, publikationer och annat innehåll. Vi använder denna information för att förfina våra varor och tjänster för att bättre skräddarsy dem efter dina behov och för att kommunicera med dig om andra tjänster som ISTH erbjuder som kan vara relevanta för dig.

Personuppgifter som du skickar till ISTH kommer att användas för de syften som anges i denna sekretesspolicy eller på de relevanta sidorna på ISTHs webbplats eller insamlingsplats. ISTH kan använda dina personuppgifter för att:

 

 1. administrera webbplatsen (t.ex. din medlemsprofil);
 2. anpassa webbplatsen åt dig;
 3. verifiera din identitet när du gör en beställning, loggar in på ett konto eller för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av en användares kontoinformation;
 4. aktivera din användning av de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen;
 5. leverera till dig tjänster köpta via webbplatsen;
 6. skicka uttalanden, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 7. skicka till dig kommersiell kommunikation som inte är marknadsföring;
 8. skicka till dig e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 9. skicka till oss våra nyhetsbrev om e-sekretessregleringen om du har accepterat en sådan tjänst (du kan när som helst informera oss om du vill avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet);
 10. hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående webbplatsen;
 11. hålla webbplatsen säker och förebygga bedrägerier;
 12. identifiera sätt som vi kan förbättra produkter och tjänster för att tillgodose våra användares behov;
 13. verifiera efterlevnaden av villkoren för användning av webbplatsen.


Om du skickar in personuppgifter för publicering på webbplatsen kommer ISTH att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med de rättigheter som beviljas ISTH enligt denna sekretesspolicy.

ISTH kan använda din personliga information vid utförandet av alla avtal vi ingår med dig, för att uppfylla lagliga skyldigheter, eller där ISTH har ett legitimt affärsintresse av att använda din information för att förbättra de tjänster och produkter vi tillhandahåller. Legitima affärsändamål inkluderar men är inte begränsade till ett eller alla av följande: att tillhandahålla direkt marknadsföring och utvärdera effektiviteten hos kampanjer och reklam; modifiera, förbättra eller anpassa våra tjänster, produkter och kommunikationer; upptäcka bedrägerier; undersöka misstänkt aktivitet (t.ex. brott mot våra användarvillkor, som kan hittas här) och på annat sätt hålla vår webbplats säker och säker; och genomföra dataanalys. 

Dessutom kan vi använda din information på följande sätt (efter att ha fått ditt samtycke om det behövs):

 

 • För att ge dig information om produkter och tjänster som du begär från oss;
 • För att skicka periodisk kommunikation;
 • För att ge dig information om andra produkter, evenemang och tjänster som vi erbjuder som antingen (i) liknar dem du redan har köpt eller frågat om, eller (ii) helt nya produkter, evenemang och tjänster;
 • För interna affärs- och forskningsändamål för att förbättra, utvärdera, utveckla och skapa ISTH-webbplatser (inklusive användningsstatistik, till exempel "sidvisningar" på ISTH: s webbplatser och produkterna däri), produkter och tjänster;
 • Att meddela dig om ändringar eller uppdateringar av våra webbplatser, produkter eller tjänster;
 • Att administrera våra tjänster och för interna operationer, inklusive felsökning, dataanalys, testning, statistiska och undersökningsändamål;
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst; och
 • För något annat syfte som vi kan meddela dig om då och då.

 

10. När och hur vi delar information med andra

Information om dina ISTH-köp och medlemskap behålls i samband med ditt medlemskap eller ditt profilkonto. Den personliga information som ISTH samlar in från dig lagras i en eller flera databaser som värdas av tredje parter i USA. Dessa tredje parter använder eller har inte tillgång till din personliga information för något annat syfte än lagring och hämtning av databaser. ISTH kan också engagera tredje parter för att skicka information till dig, inklusive artiklar som du har köpt, eller material från en evenemangsponsor.

ISTH lämnar inte på annat sätt över eller på annat sätt överför dina personuppgifter till tredje parter såvida inte: (1) du samtycker eller godkänner det; (2) det är nödvändigt för utförandet av det kontrakt du har tecknat med oss; (3) det är i samband med ISTH-värdiga och ISTH-sponsrade konferenser som beskrivits ovan; (4) informationen tillhandahålls för att följa lagen (till exempel för att följa en sökord, stämning eller domstolsbeslut, eller för skatteplikt), verkställa ett avtal vi har med dig, eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet eller rättigheter, egendom eller säkerhet för våra anställda eller andra; (5) informationen tillhandahålls våra agenter, leverantörer eller tjänsteleverantörer som utför funktioner för våra räkning; (6) för att hantera Guds nödsituationer eller handlingar; eller (6) för att hantera tvister, anspråk eller personer som visar laglig myndighet att agera på din vägnar; och (7) genom ISTH medlemsregister. Vi kan också samla sammanlagd information om våra medlemmar och besökare på webbplatsen och avslöja resultaten av sådan aggregerad (men inte personligt identifierbar) information till våra partners, tjänsteleverantörer, annonsörer och / eller andra tredje parter för marknadsföring eller marknadsföringsändamål.

Observera att när vi avslöjar eller överför dina personuppgifter till tredje part för att tillhandahålla begränsade tjänster för våra räkning, såsom att publicera och / eller skicka nyhetsbrev, driva våra möten, uppfylla och leverera beställningar som användare har gjort och slutföra transaktioner begärda av användare , ger vi dessa företag den information som de behöver för att ge oss den specifika uppgift de har anlitats för att utföra, och vi förbjuder dem att använda den informationen för något annat syfte, och vi kräver att de följer strikta integritetsnormer för information.

ISTH-webbplatsen kan gränssnitt med sociala mediesajter som Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram och andra. Om du väljer att "gilla" eller dela information från ISTH-webbplatsen genom dessa tjänster, bör du läsa sekretesspolicyn för den tjänsten. Om du är medlem på en social media-webbplats kan gränssnitten göra det möjligt för sociala medier att ansluta ditt webbplatsbesök till dina personuppgifter.

Om du deltar i kongresser, utbildning, möten eller andra evenemang kan ISTH använda och publicera dina personuppgifter, foton och videointryck tagna under evenemangen och / eller möten för ISTH: s ändamål.

ISTH kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, att leverera dina personuppgifter till någon tredje part för deras marknadsföringsändamål, vare sig direkt eller indirekt.

ISTH gör medlemsinformation tillgänglig via ISTH medlemsregister för andra ISTH-medlemmar som använder webbplatsen. Medlemmar kan välja om de vill hålla sina personuppgifter privata genom att logga in på sitt konto och ändra sina preferenser.

 

11. Personuppgiftsöverföring till USA

ISTH har sitt huvudkontor i USA. Information vi samlar in från dig kommer att behandlas i USA. Förenta staterna har varken sökt eller fått något konstaterande av "tillräcklighet" från Europeiska unionen enligt artikel 45 i GDPR. ISTH förlitar sig på undantag för specifika situationer enligt artikel 49 i den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). I synnerhet samlar ISTH och överför endast personuppgifter till USA: med ditt samtycke; att utföra ett kontrakt med dig; eller för att fullgöra ett tvingande legitimt intresse för ISTH på ett sätt som inte uppväger dina rättigheter och friheter. ISTH strävar efter att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifters integritet och säkerhet och att använda den endast i enlighet med ditt förhållande till ISTH och de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy. ISTH minimerar också risken för dina rättigheter och friheter genom att inte samla in eller lagra känslig personlig information om dig.

 

12.  Datalagrings

Dina personuppgifter lagras på servrarna för de molnbaserade databashanteringstjänster som ISTH engagerar. ISTH behåller data under kundens eller medlemmens affärsrelation med ISTH. ISTH kan behålla all information du lämnar för säkerhetskopior, arkivering, förebyggande av bedrägeri och missbruk, analys, tillfredsställelse av juridiska skyldigheter, eller om ISTH annars rimligen anser att det har en legitim anledning att göra det. I vissa fall kan ISTH välja att behålla viss information i avpersonaliserad eller aggregerad form. För mer information om var och hur länge dina personuppgifter lagras, och för mer information om dina rättigheter till radering och bärbarhet, kontakta ISTH på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen..

 

13.  Dina val och rättigheter

Om behandlingen baseras på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling baserat på samtycke innan det återkallas.

Om du inte längre vill ta emot meddelanden från oss kan du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.. Kommunikationen vi skickar till dig kan innehålla borttagningsmekanismer som gör att du kan ändra dina preferenser. Alla användare som är registrerade på en av våra webbplatser kan logga in på sitt konto och komma åt eller uppdatera den kontaktinformation som för närvarande är associerad med det kontot, inklusive till exempel en postadress eller e-postadress. Användare kan också använda våra webbplatser för att visa och uppdatera information om senaste beställningar, betalningsinställningar (t.ex. kreditkortsinformation), inställningar för e-postmeddelanden och tidigare beställningshistorik. Om ett lösenord har glömts bort kan en användare också hitta instruktioner för att återställa det på kontosidan.

När det gäller kommunikationspreferenser kan en användare avsluta prenumerationen på nyhetsbrev genom att följa anvisningarna i eventuellt mottaget nyhetsbrev. En användare vars e-postadress har ändrats och vill fortsätta att ta emot nyhetsbrev måste komma åt kontot och uppdatera e-postadressinformationen och kan behöva registrera sig för nyhetsbrevet igen. Ibland kommer vi att skicka e-postmeddelanden om störningar på webbplatsen, nya produkter och andra nyheter om våra produkter och tjänster. Dessa e-postmeddelanden skickas till alla kontoinnehavare och är inte prenumerationsbaserade. Sådana e-postmeddelanden betraktas som en del av vår tjänst för användarna av våra webbplatser. En användare kan välja bort denna kommunikation genom att följa instruktionerna för borttagning i slutet av e-postmeddelandet.

Med förbehåll för lokal lagstiftning (till exempel ger Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning vissa rättigheter för registrerade) kan du ha vissa rättigheter angående information som vi har samlat in och som är relaterad till dig. Vi uppmuntrar dig att kontakta oss för att uppdatera eller korrigera din information om den ändras eller om du tror att all information som vi har samlat in om dig är felaktig. Du kan också be oss om att se vilken personlig information vi har om dig, att radera din personliga information och du kan berätta för oss om du gör invändningar mot vår användning av din personliga information. I vissa jurisdiktioner kan du ha rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Om du vill diskutera eller utöva dina rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande via oss Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen..

Du kan också begära information om: syftet med behandlingen; berörda kategorier av personuppgifter; vem utanför ISTH kan ha tagit emot uppgifterna från ISTH; vad källan till informationen var (om du inte lämnade den direkt till ISTH); och hur länge det kommer att lagras. Du har rätt att korrigera / korrigera registreringen av dina personuppgifter som ISTH upprätthåller om de är felaktiga. Du kan begära att ISTH raderar den informationen eller upphör med behandlingen av dem, med vissa undantag. Du kan också begära att ISTH upphör att använda dina data för direkt marknadsföringsändamål. I vissa länder har du rätt att lämna in ett klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet om du har oro över hur ISTH behandlar dina personuppgifter. Om det krävs enligt lag, kommer ISTH på din begäran att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra dem direkt till en annan registeransvarig.

Rimlig tillgång till dina personuppgifter tillhandahålls utan kostnad för ISTH-medlemmar, konferensdeltagare och andra på begäran till ISTH kl. Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.. Om åtkomst inte kan ges inom en rimlig tidsram kommer ISTH att ge dig ett datum då informationen kommer att tillhandahållas. Om tillgång av någon anledning nekas kommer ISTH att förklara varför åtkomst har nekats.

 

14.  Säkerhet för din information

ISTH upprätthåller fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda dataskyddet och personligt identifierbar information som överförs till ISTH. ISTH uppdaterar och testar dess säkerhetsteknik regelbundet. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att ge dig fördelar eller tjänster. Vi utbildar våra anställda om vikten av konfidentialitet och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att genomdriva våra anställdas integritetsansvar.

Alla användare som väljer att registrera sig på någon ISTH-webbplats eller på onlinetjänsten måste skapa ett lösenord. Det här lösenordet kan ändras av användaren när som helst genom att först logga in i tjänsten genom att använda det aktuella lösenordet och sedan ställa in ett nytt. Det är användarens ansvar att hålla lösenordet konfidentiellt. En användare som har loggat in från en dator som delas med andra bör alltid logga ut från webbplatsen innan han lämnar den för att förhindra att efterföljande användare av den datorn får åtkomst till information under sin inloggning. En användare som tror att någon har använt sitt lösenord eller konto utan deras tillstånd, eller har anledning att tro att det kan ha inträffat säkerhetsbrott, bör meddela oss omedelbart för att återställa deras lösenord.

 

15.  Ändringar och uppdateringar av denna sekretesspolicy

Genom att använda denna webbplats godkänner du villkoren i denna sekretesspolicy och användarvillkor och / eller något annat avtal som vi kan ha med dig. Om du inte samtycker till något av dessa villkor, bör du inte använda den här webbplatsen eller några ISTH-förmåner eller -tjänster. Du samtycker till att varje tvist om sekretess eller villkoren i denna sekretesspolicy och användarvillkor, eller något annat avtal vi har med dig, kommer att regleras av lagarna i staten North Carolina, USA. Du samtycker också till att följa alla begränsningar av skador som ingår i avtal som vi kan ha med dig.

Eftersom vår organisation, medlemskap och förmåner ändras då och då, förväntas denna sekretesspolicy och användarvillkor också ändras. Vi förbehåller oss rätten att ändra integritetspolicyn och användarvillkoren när som helst, av någon anledning, utan att meddela dig annat än att publicera den ändrade sekretesspolicyn och användarvillkoren på denna webbplats. Du bör titta på vår webbplats ofta för att se den aktuella integritetspolicy och användarvillkor som är i kraft och eventuella ändringar som kan ha gjorts på den. Bestämmelserna i detta ersätter alla tidigare meddelanden eller uttalanden om vår integritetspraxis och villkoren som reglerar användningen av denna webbplats.

 

Frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy?

Om du har frågor, feedback eller klagomål om vår integritetspolicy, ring oss, skicka ett e-postmeddelande eller skriv till oss på:

 

International Society on Trombosis and Haemostasis

Uppmärksamhet: Sekretess

610 Jones Ferry Road, svit 205

Carrboro, NC 27510-6113

Förenta staterna

e-post:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

Telefon: +1-919

 

Vi skickar inte marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial som svar på kontakter angående en fråga eller kommentar, såvida du inte ger samtycke.

Bild

Please enable the javascript to submit this form

Stöds av utbildningsbidrag från Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics och uniQure, Inc.

Väsentligt SSL