БиоМарин подноси пријаву ЕМА на прву терапију гена за хемофилију

БиоМарин подноси пријаву ЕМА на прву терапију гена за хемофилију