Генска терапија за хемофилију: Напредак у току и изазови који напредују

Генска терапија за хемофилију: Напредак у току и изазови који напредују

Голлумп КЛ и др. Генска терапија хемофилије: досадашњи напредак и изазови који напредују. Трансфус Апхер Сци. 2019 6. августа [Епуб испред штампања].