БиоМарин подноси захтев за добијање лиценце за биологицс америчкој Агенцији за храну и лекове за валоцтоцогене Рокапарвовец за лечење хемофилије А

БиоМарин подноси захтев за добијање лиценце за биологицс америчкој Агенцији за храну и лекове за валоцтоцогене Рокапарвовец за лечење хемофилије А

Прва пријава за маркетинг у САД за генску терапију усмерену на било коју врсту хемофилије