Спремност за ХТЦ: Глобална перспектива
Спремност за ХТЦ: Мултидисциплинарна перспектива
Тумачење векторских доза у клиничким испитивањима хемофилије генском терапијом
Генетска терапија хемофилије код пацијената са историјом инхибитора
Лабораторијско мерење производа за хемофилију генске терапије / активност фактора
Дугорочно праћење након генске терапије са хемофилијом