Тумачење векторских доза у клиничким испитивањима хемофилије генском терапијом
Генетска терапија хемофилије код пацијената са историјом инхибитора
Лабораторијско мерење производа за хемофилију генске терапије / активност фактора
Дугорочно праћење након генске терапије са хемофилијом
Издвајамо са 15. радионице НХФ-а о новим технологијама и преносу гена за хемофилију