Терапијска хФИКС активност постигнута након појединачног лечења ААВ5-хФИКС код пацијената са хемофилијом Б и НХП са већ постојећим анти-ААВ5 НАБ
Клинички напредак у ажурирању генске терапије на клиничким испитивањима генске терапије у хемофилији
Утицај постојећег имунитета на неклиничку фармакодинамику генске терапије засноване на ААВ5