Patentuar uniQure e dhënë për patentë amerikane për të përdorur FIX-Padua për terapinë e gjeneve të hemofilisë B

Patentuar uniQure e dhënë për patentë amerikane për të përdorur FIX-Padua për terapinë e gjeneve të hemofilisë B