Kërkesa për propozime: Inteligjencë artificiale / Hulumtim për mësimin e makinerive në hemofili

Kërkesa për propozime: Inteligjencë artificiale / Hulumtim për mësimin e makinerive në hemofili

Programi Global i Granteve Mjekësore të Pfizerit