Një pushim nga hemofilia A, por për sa kohë?

Një pushim nga hemofilia A, por për sa kohë?

Bioteknologji Natyra