Faza 3 prova e terapisë së gjeneve për hemofilinë B tejkalon dozimin e synuar

Faza 3 prova e terapisë së gjeneve për hemofilinë B tejkalon dozimin e synuar

Lajmet e hemofilisë sot