Perspektiva e pacientit për trajtimet e reja në hemofili A: një studim cilësor

Perspektiva e pacientit për trajtimet e reja në hemofili A: një studim cilësor

van Balen EC, et al. Perspektiva e pacientit për trajtimet e reja në hemofili A: një studim cilësor. Pacient. 2019 nëntor 6 [Epub përpara shtypjes]