Imunoadsorbimi mundëson shpërndarjen e suksesshme të gjenit të përsëritur hepatik të ndërmjetësuar nga rAAV5 në primatët jo-njerëzorë

Imunoadsorbimi mundëson shpërndarjen e suksesshme të gjenit të përsëritur hepatik të ndërmjetësuar nga rAAV5 në primatët jo-njerëzorë

Salas D, et al. Imunoadsorbimi mundëson shpërndarjen e suksesshme të gjenit të përsëritur hepatik të ndërmjetësuar nga rAAV5 në primatët jo-njerëzorë. Adv e gjakut. 2019; 10: 2632-2641.