Terapia e gjeneve për hemofili: Progresi deri më sot dhe Sfidat që ecin përpara

Terapia e gjeneve për hemofili: Progresi deri më sot dhe Sfidat që ecin përpara

Gollump KL, et al. Terapia e gjeneve për hemofili: përparimi deri më sot dhe sfidat që ecin përpara. Transferimi Apher Sci. 2019 gusht 6 [Epub përpara shtypit].