Përparimet dhe sfidat për terapinë e gjenit të hemofilisë

Përparimet dhe sfidat për terapinë e gjenit të hemofilisë

Batty P, Lillicrap D. Përparimet dhe sfidat për terapinë e gjenit të hemofilisë.
Gjenetika molekulare njerëzore. 2019; 28: R95-R101.