Doza e lartë e terapisë së gjeneve për hemofilinë B Normalizimin e niveleve të FIX, Trego të dhëna të hershme të provës

Doza e lartë e terapisë së gjeneve për hemofilinë B Normalizimin e niveleve të FIX, Trego të dhëna të hershme të provës

Lajmet e hemofilisë sot