Hemofilia Një Terapi gjenesh, AMT-180, vazhdon të tregojë aktivitet, siguri te kafshët

Hemofilia Një Terapi gjenesh, AMT-180, vazhdon të tregojë aktivitet, siguri te kafshët

Lajmet e hemofilisë sot