Etranacogene dezaparvovec (AMT-061 faza 2b): aktivitet normal / afër normal i FIX dhe ndërprerje e gjakderdhjes në hemofili B

Etranacogene dezaparvovec (AMT-061 faza 2b): aktivitet normal / afër normal i FIX dhe ndërprerje e gjakderdhjes në hemofili B

Von Drygalski A, et al. Etranacogene dezaparvovec (AMT-061 faza 2b): aktivitet normal / afër normal i FIX dhe ndërprerje e gjakderdhjes në hemofili B. Adv e gjakut. 2019;3 (21): 3241-3247