Aktiviteti i Faktorit IX i Avancuar pas Administrimit të AAV5-R338L "Padua" Faktori IX kundrejt AAV5 WT Faktori Njerëzor IX IX në NHPs

Aktiviteti i Faktorit IX i Avancuar pas Administrimit të AAV5-R338L "Padua" Faktori IX kundrejt AAV5 WT Faktori Njerëzor IX IX në NHPs

Spronck EA, et al. Aktiviteti i Faktorit IX i Avancuar pas Administrimit të AAV5-R338L "Padua" Faktori IX kundrejt AAV5 WT Faktori Njerëzor IX IX në NHP. Metodat Mol Ter Klinika Dev. 2019; 15: 221-231.