BioMarin paraqet aplikimin për licencë të biologjisë në Administratën e Ushqimit dhe Barnave në Sh.B.A për Valoxtocogjen Roxaparvovec për Trajtimin e Hemofilisë A

BioMarin paraqet aplikimin për licencë të biologjisë në Administratën e Ushqimit dhe Barnave në Sh.B.A për Valoxtocogjen Roxaparvovec për Trajtimin e Hemofilisë A