Terapia e gjenit BioMarin për hemofili A mbetet në rrugën e duhur për miratimin e SHBA

Terapia e gjenit BioMarin për hemofili A mbetet në rrugën e duhur për miratimin e SHBA

Lajmet e hemofilisë sot