Terapia e gjeneve të BioMarinit për hemofilinë A vazhdon të parandalojë gjakderdhjet pas katër viteve, provat

Terapia e gjeneve të BioMarinit për hemofilinë A vazhdon të parandalojë gjakderdhjet pas katër viteve, provat

Lajmet e hemofilisë sot