Rreth ISTH

Logo ISTH

E themeluar në 1969, ISTH është organizata udhëheqëse në mbarë botën jo-fitimprurëse e përkushtuar për avancimin e të kuptuarit, parandalimit, diagnostikimit dhe trajtimit të çrregullimeve trombotike dhe të gjakderdhjes. ISTH është një organizatë ndërkombëtare e anëtarësimit profesional me më shumë se 5,000 klinicistë, studiues dhe edukatorë që punojnë së bashku për të përmirësuar jetën e pacientëve në më shumë se 100 vende të botës. Ndër aktivitetet dhe nismat e tij shumë të vlerësuara janë programet e arsimit dhe standardizimit, aktivitete kërkimore, terapi qelizore dhe gjenike, kongrese vjetore, botime të vlerësuara nga kolegët, komitete ekspertësh dhe programe ndërgjegjësimi. Vizitoni ISTH në internet në www.isth.org.