Antitrupat e asociuar me adenovirusin në grupin e pacientëve të hemofilisë në Mbretërinë e Bashkuar
Vektorët me thjerrëza të mbrojtura nga fagocitoza përmirësojnë terapinë e gjenit të mëlçisë në primat johuman
Gjykimet e hemofilisë në Shekullin Njëzet e Parë: Përcaktimi i rezultateve të rëndësishme të pacientit