Shumica e pacientëve me hemofili shfaqin qëndrim pozitiv për terapinë gjenike në studim

Shumica e pacientëve me hemofili shfaqin qëndrim pozitiv për terapinë gjenike në studim

Lajmet e hemofilisë sot