Terapia e gjeneve të mëlçisë: e besueshme dhe e qëndrueshme?

Terapia e gjeneve të mëlçisë: e besueshme dhe e qëndrueshme?

Herzog RW, Pierce GF. Terapia e gjeneve të mëlçisë: e besueshme dhe e qëndrueshme?
Mol Ther. 2019 tetor 17 [Epub përpara se të shtypura].