Kriteret për provat e terapisë gjenike mund të përjashtojnë shumë me hemofili të rëndë

Kriteret për provat e terapisë gjenike mund të përjashtojnë shumë me hemofili të rëndë

Lajmet e hemofilisë sot