BioMarin shpall rezultatet e provës pozitive të fazës 3 të terapisë gjenike tek të rriturit me hemofili të rëndë A; Studimi plotësoi të gjitha pikat përfundimtare të efikasitetit primar dhe sekondar në një grup të dhënash një vjeçare

BioMarin shpall rezultatet e provës pozitive të fazës 3 të terapisë gjenike tek të rriturit me hemofili të rëndë A; Studimi plotësoi të gjitha pikat përfundimtare të efikasitetit primar dhe sekondar në një grup të dhënash një vjeçare

PR Newswire