Rezultatet e terapisë së gjeneve hulumtuese në rënie të madhe në normat e gjakderdhjes dhe përdorimi i faktorit VIII, shfaqja e të dhënave të azhurnuara

Rezultatet e terapisë së gjeneve hulumtuese në rënie të madhe në normat e gjakderdhjes dhe përdorimi i faktorit VIII, shfaqja e të dhënave të azhurnuara

Lajmet e hemofilisë sot