NA KONTAKTONI

Kjo faqe në internet është menduar për profesionistët e kujdesit shëndetësor

Nëse jeni pacient ose kujdestar, ju rekomandojmë të vizitoni Uebfaqe e Federatës Botërore të Hemofilisë.

Ju lutemi plotësoni fushën e kërkuar.
Ju lutemi plotësoni fushën e kërkuar.