Komiteti Drejtues i Terapisë Gjenetike ISTH

Imazh

Flora Peyvandi, MD, PhD (Bashkëkryetare)

Imazh

David Lillicrap, MD
(Bashkëkryetari)

Imazh

Johnny Mahlangu, BSc, MBBCh, MMed, FCPath

Imazh

Glenn F. Pierce, MD, PhD

Imazh

Steven W. Pipe, MD

Imazh

Alok Srivastava, MD, FRACP, FRCPA, FRCP

Imazh

Thierry VandenDriessche, PhD