Rreth ISTH

Logo ISTH

E themeluar në vitin 1969, ISTH është organizata kryesore jo fitimprurëse në të gjithë botën e përkushtuar për avancimin e të kuptuarit, parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e çrregullimeve trombotike dhe të gjakderdhjes. ISTH është një organizatë ndërkombëtare e anëtarësimit profesional me më shumë se 5,000 klinikë, studiues dhe arsimtarë që punojnë së bashku për të përmirësuar jetën e pacientëve në më shumë se 100 vende të botës. Ndër aktivitetet dhe iniciativat e saj shumë të vlerësuara janë programet e arsimit dhe standardizimit, aktivitetet kërkimore, kongreset vjetore, publikimet e vlerësuara nga kolegët, komitetet e ekspertëve dhe programet e ndërgjegjësimit. Vizitoni ISTH online në www.isth.org.