Vpliv obstoječe imunosti na neklinično farmakodinamiko genske terapije, ki temelji na AAV5
ISTH napoveduje začetek nove globalne izobraževalne pobude na področju genske terapije za hemofilijo
Hiperaktivnost faktorja IX Padova (R338L) je odvisna od dejavnika faktorja VIIIa
Kako razpravljati o genski terapiji za hemofilijo? Perspektiva bolnika in zdravnika