Merila za preskuse genske terapije lahko mnoge izključijo s hudo hemofilijo

Merila za preskuse genske terapije lahko mnoge izključijo s hudo hemofilijo

Novice o hemofiliji danes